Allt är Arbetsmiljö


podd för dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor.

Robert och Stefan

Erfarenheter och kunskap för dig som är intresserad av eller arbetar med arbetsmiljö eller företagshälsovård.

I en resonerande ton där fakta varvas med trend och omvärldsspaning kring aktuella ämnen hoppas vi få fokus på kunskap kring det breda och djupa området arbetsmiljö. Intressanta gäster ger perspektiv.

Podden leds av två erfarna arbetsmiljö-specialister och är en oberoende ideell podd producerad av Storstad mediaproduktion i Stockholm. Varje avsnitt är ca 30 minuter och avslutas med trend och omvärldsspaning.


Välkommen att lyssna på podden Allt är Arbetsmiljö

Stefan orienterar

Stefan Persson under 25 år ansvarig för Scanias företagshälsa och globala HSE-funktion. Ordförande i branschföreningen Sveriges företagshälsor samt marknads och utvecklingschef inom Avonova. I dag aktiv i sin egen verksamhet Health Innovations Sweden med stöd till ledningsgrupper och utbildning av chefer och skyddsombud.

Robert

Robert Persson- Asplund, Psykolog och organisationskonsult, Phd , Forskare vid Linköpings universitet, Chefspsykolog vid Avonova företagshälsa. Disputerade våren 2021 med avhandlingen "Learning how to recover from stress-related disorders via internetbased interventions".
AvsnittAvsnitt 20

"Sommarspecial: spaningar mot företagshälsobranschen och aktuella arbetsmiljöfrågor"

Stefan Persson har Claes Björkman, senior arbetsmiljöspecialist och Robert Persson-Asplund, psykolog och organisationsforskare som gäster. Medverkar gör också chefen för Scanias globala enheter, företagssköterskan Lotta Hallin.

ETT AXPLOCK;

- Hur ska alla nya uppstickarna kunna leverera verkligt värde och utveckla det organisatoriska?

- Kunderna blir alltmer otrogna och handlar av flera leverantörer.

- Varumärket FHV måste utvärderas och kanske kan ett nytt namn öka intresset?

- Hur påverkar AI och Chattrobotar branschen? Krav på analysen ökar.

- Inga stora avtryck ännu efter regeringens utredning om ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna.

- Hög arbetsbelastning, hur mäter vi relevansen?

- Scanias standardisering av svensk FHV till sina globala enheter är intressant.Avsnitt 19

"Hur påverkar politiska agendan arbetsmiljön och kan den defensiva FHV-branschen få upp tempot och göra rätt saker?"

Hur påverkar politiska agendan arbetsmiljön och kan den defensiva FHV-branschen få upp tempot och göra rätt saker?

 

Stefan Persson och Robert Persson Asplund diskuterar veckans ämne.Avsnitt 18

"Morgondagens arbetsplats är redan här"

Stefan och Robert samtalar om distansarbete, flexibla arbetsplatser, arbetsgivares ängslighet och chefers arbetsbelastning.Avsnitt 17

"Många kurvor pekar åt fel håll efter pandemin"

Vi tittar in i den senaste rapporten från Sveriges största återkommande arbetsmiljöundersökning med över 10 000 svarande. Jobbhälsoindex genomförs sedan 2007 tillsammans med Svenskt kvalitetsindex och har fokus på arbetsmiljöfrågor.

I studion Lasse Hjalmarsson som berättar om den första av ett antal rapporter som kommer under 2022.

- Fler känner åter psykiskt obehag inför jobbet

- Trakasserier och jobbstress ökar igen

- Färre helårsfriska och ökad sjukfrånvaro

- Avståndet mellan offentligt och privat anställda ökar

Dagens nyheter publicerade delar av rapporten 29 juni och du hittar mer information om denna rapport och tidigare på www.jobbhalsoindex.seAvsnitt 16

"Facket en viktig faktor i ett utvecklat arbetsmiljöarbete"

Claes och Stefan möter Annica Hedbrant från Unionen där hon är utredare arbetsmiljö vid enheten för avtal & politik. Unionen har fler än 700 000 medlemmar och samtalet kretsar kring:

* Hur har pandemin påverkat medlemmarna utifrån arbetsmiljöaspekter?

* Hur fungerar distansarbetet? finns de tekniska förutsättningarna? Hur har medlemmar som av praktiska skäl inte kan arbeta hemma hanterat situationen.

* Hur har balansen mellan arbets- och privatliv fungerat under pandemin och vilka aktiviteter kan stärka tydliga gränser?

* Vilket stöd och vilka verktyg behöver arbetsgivare, fack och skyddsorganisation för att hantera situationer som denna i en framtid?

* Hur fungerar rekryteringen av arbetsmiljöombud?

* Hur ser arbetslivet ut 2030 ? Vilken är Unionens bild?

Claes och Stefan spanar också på chefens ökande arbetsbelastning. Hur länge klarar man av att jobba ständig övertid?

Är chefsrollen ett ganska omöjligt uppdrag, är det skälet till att allt fler unga väljer bort chefskarriären?

Dessutom en spaning på begreppet arbetslivskriminalitet, kan/ska företagshälsan vara en positiv konkret visselblåsare vid direkt arbetsmiljökriminalitet?
Avsnitt 15

"Bra arbetsmiljöarbete är en konkurrensfördel och driver varumärket"

Stefan och Claes samtalar med en av de verkliga nestorerna i svensk arbetslivsforskning: professor Magnus Svartengren. Magnus är överläkare och professor knuten till arbets -och miljömedicin i Uppsala.

Samtalet handlar bland annat om

- arbetsmiljö som konkurrensfördel

- praktisk implementering av forskning

- bra chefer kan bli en bristvara i framtiden

- arbetsmiljöarbete är inte ett projekt, det är en process

- den ekonomiska potentialen i ett bra arbetsmiljöarbete är mycket större än vad många anar

- organisationer som kan anpassa sig och få med sig medarbetarna är framtidens vinnare

- att prata mycket om syftet och varför vi håller på är en av de verkliga friskfaktorerna

- företagshälsovården måste visa sin expertkunskap och arbeta förebyggande

- så här kan arbetslivets utmaningar 2030 se ut

Dessutom så inleder Claes och Stefan med lite spaningar kring bl a

-arbetsmiljöverket som inte fick till ett enda besök av distansarbete under pandemin

- den kritiska under-rapporteringen av arbetssjukdomar. Kan ny metod komma till rätta med det så att analys med precision kan ske?Avsnitt 14

"Kan vi förvänta oss något av arbetsmarknadsministerns uppdrag kring sanktionsavgifter och företagshälsovårdens uppdrag?"

Stefan och Claes spanar och diskuterar högt och lågt kring uppdraget och förväntningar på vad som ska komma till sommaren från regeringens utredare.

Det diskuteras också kring motivation 3.0 i arbetslivet och tankar om främjande och förebyggande arbete samt i vilken riktning företagshälsobranschen är på väg. Avsnittet är en rekapitulation av de tretton tidigare avsnitten med en framåtblickande horisont.Avsnitt 13

"Vilken roll har man i en stor organisation mitt i ett omfattande omställningsprojekt?"

Vi möter de erfarna arbetsmiljöexperterna Louise Tängerstad och Tapio Lehto vid ett av Sveriges största företag: PostNord. Det blir ett samtal om utmaningar och möjligheter i vardagen. 25 000 medarbetare varav 1 500 med ett ledaruppdrag. Hur skapar man ordning, systematik och kunskap?

Sofia och Stefan spanar på :

- Forskning visar att den äldre arbetskraften trivs, tar vi till vara det? En kraft att nyttja mer.

- Dags för motivation 3.0, den självbestämmande motivationen.

- Samhall - ett företag det blåser om. Ett av Sveriges viktigaste arbetslivsuppdrag. Klarar man av att vara både företag och arbetsmarknadsprojekt? Stabilitet bland chefer en förutsättning för att utveckla arbetsmiljön. (denna spaning ligger efter inslaget om PostNord).Avsnitt 12

"Så kan vi bryta normer och förändra kultur i arbetslivet"

Annika Vänje är universitetslektor och docent inom arbetsvetenskap, genus samt teknik och hälsa. Hon leder ett antal intressanta forskningsprojekt inom byggbranschen och offentlig sektor med fokus på stärkt arbetsmiljö. Annika har även ansvarat för utbildningsprogrammet vid KTH för arbetsmiljöingenjörer.

- Hur orkar vi driva ett hållbart förändringsarbete ?

- Aktivt mångfaldsarbete i rekryteringsprocessen ger resultat i alla parametrar

- Hur knäcker vi koden för att förlänga arbetslivet?

- Dialogseminarier en framgångsväg i offentlig sektor

Stefan och Sofia spanar bland annat på

- bristen på skyddsombud har blivit en politisk fråga

- arbetsplatsen en underskattad arena för integration och mångfald

- prokrastinering, ägnar du dig åt skjuta upp allt, nu finns manualen som kan hjälpa digAvsnitt 11

"Vi har problem med de traditionella branscherna som inte prioriterar arbetsmiljöfrågor"

I avsnitt 11 möter vi Peter Munck af Rosenschöld som sedan 2015 är VD i branschföreningen Sveriges Företagshälsor.

Vi resonerar om branschens utmaningar, trender, forskning, politiken och parterna och hur Sveriges mest kompetenta konsultbransch kan utvecklas de kommande åren.

Stefan och Sofia spanar på

- barnmorskornas arbetsmiljöuppror

- forskning kring tillitskedjan mellan medarbetare och högre chefsnivåer inom offentlig sektor

Vi tar även en lyssnarfråga kring privat sjukvård contra företagshälsovård.Avsnitt 10

"Hur klarar man arbetsmiljön när en ny storindustri ska sättas upp på rekordtid?"

Möt Tommy Eriksson som är arbetsmiljöspecialist på Northwolt. Den gröna hållbara industrin drar igång i norr och upp mot 15000 arbetstillfällen skapas i bl a Boden, Luleå och Skellefteå. I dag är det en intensiv anläggningsverksamhet med många tusen entreprenörer som rekordsnabbt skapar förutsättningarna för att industrierna kommer igång. I detta ligger stora arbetsmiljö-utmaningar både på kort och lång sikt.

Stefan och Robert spanar på

  • det gränslösa arbetslivet, ska chefen mejla på kvällen?
  • den ofrivilliga ensamheten, nu visar de fysiska markörerna att ohälsa kommer snabbare än man anat. Vad kan arbetsplatsen göra för att förebygga?Avsnitt 9

"Systematiskt arbetsmiljöarbete är ingen sidovagn - det är arbetsmiljöarbetet"

Möt Arbetsmiljöspecialisten Claes Björkman som utbildat över 10 000 chefer i arbetsmiljökunskap under sina 32 år i branschen. En av Sveriges mest erfarna FHV-medarbetare.

Stefan och Robert spanar på

- Framtidens arbetsmiljöarbete och samarbetet, dagens modell behöver uppdateras. Den har passerat sitt "bäst före datum".

- Hur mår den arbetande svensken egentligen. Ny forskning visar på stillasittandets baksida.Hur bryter vi utvecklingen när även måttligt aktiva betraktas som soffpotatisar.Avsnitt 8

"HR och hälsa - ett verksamhetsnära HR-stöd är en förutsättning i dagens organisationer"

Vi möter Carina Lundmark Ågren HR-chef vid Västerås Stad.

Robert och Stefan spanar på:

- FHV-branschen och rädslan att de tre stora aktörerna leder både bransch och kunder allt längre bort från företagshälsans grunduppdrag: "att förebygga och skapa kunskap".

- "Det svenska guldet ". Att ansvarstagande och tillit är en tillgång i ledar -och medarbetarskapAvsnitt 7

"Den kreativa arbetsplatsen kräver flexibilitet och tydligt ledarskap"

Distansarbetets utmaningar är många - lyssna på Aram Seddigh. Arbetsplatsstrateg, psykolog och organisationskonsult, Ph.D.

Robert och Stefan spanar på det föränderliga arbetslivet, distansarbetets polarisering, jobba längre och må bra, hur går det ihop samt en ny uppdaterad hälsoekonomi som visar att motiverade medarbetare ger större utväxling och produktivitetsökning än man trott.Avsnitt 6

"Ohälsonärvaron är en större kostnad än sjukfrånvaron i de flesta organisationer"

Vi möter arbetshälsoekonomen Mikael Renberg och pratar om insatser och effekter i hälso och arbetsmiljöarbetet.


Stefan och Robert spanar även på:

- Den nya Visselblåsarlagen som har stort arbetsmiljöfokus, en tillgång eller belastning

- Skydds och arbetsmiljöombudet, en viktig resurs som håller på att försvinna. Det saknas 100.000 skyddsombud i dag.Avsnitt 5

"Vi pratar om en månadslön per år i kostnader kring en person med nedsatt fysisk kapacitet"

Gunnar Andersson är en av hälsoutvecklingens verkliga seniorer och pappa till bland annat Hälsoprofilbedömningen. I detta avsnitt resoneras det kring hälsoprofilens historia och tillkomst men även alla de moderna forskningsprojekt som Gunnar är engagerad i tillsammans med bland andra GIH och Karolinska.


Det spanas också på

- hälsohets, ledarskap och arbetsmiljö

- värdet av sensorer och mätverktyg kring hälsa

- varför hoppar arbetsgivare över den viktiga introduktionen?Avsnitt 4

"När något allvarligt händer t ex en allvarlig olycka då är det plötsligt en styrelsefråga men det är ett väldigt reaktivt förhållningssätt"

Caroline Lornudd är gäst. Caroline är psykolog och ledarskapsforskare. Delar av hennes forskning är inriktad på betydelsen av en ansvarsfull och engagerad styrelse i arbetet med hälsa och arbetsmiljö.

I avsnittet spanas även på hur HR-rollen har förutsättningar och kompetens att hantera "hela arbetsmiljöfrågan" samt hur svårt det är att få ner antalet dödsfall i arbetslivet.Avsnitt 3

"Uthållighet och tydligt ägarskap bland linjechefer ända upp till VD är helt avgörande för framgång i hälso och arbetsmiljöarbetet"

Thomas Karlsson fd produktionsdirektör vid Scania är gäst. Under ett flertal år var Thomas ansvarig för drygt 20.000 medarbetare varav drygt 1000 chefer. Med ett äkta engagemang var han en av de drivande när Scania utvecklade sambandet mellan en solid värdegrund, inkluderande metoder, och ett starkt långsiktigt resultat i form av kvalitè, lönsamhet och ökad frisknärvaro samt en säker arbetsmiljö.


Robert och Stefan spanar och samtalar också om:

- Jobbhälsoindex 2020, hur har pandemin påverkat oss?

- Vi måste ändra språkbruket och sluta prata om det tvingande.

- Den fysiska förmågan minskar i det svenska arbetslivet, vad innebär det?Avsnitt 2

"Det sociala kapitalet definierar organisationens förmåga att upptäcka risker"

Docent Hanne Bertelsen från Köpenhamn är gäst. Ett fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.


Robert och Stefan spanar och samtalar också om:

- OSA- föreskriften, vad har hänt på 5 år?

- Återhämtning när hemma-jobbet tar över.

- Vem vill vara chef i offentlig sektor, 30000 chefer saknas.

 Avsnitt 1

"Företagshälsa är en kunskapsbransch"

Ett resonerande mellan Stefan och Robert om vad arbetsmiljö är. Erfarenheter, utmaningar, spaning och trender.


Robert och Stefan spanar och samtalar också om

- Ledarskap i pandemin, tillit avgörande.

- Meningsfullhet i arbetet, urholkas den?

- Vilken väg är företagshälsan på väg? Sjukvård eller företagshälsovård?