Allt är Arbetsmiljö


ny podd för dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor.

Robert och Stefan

Erfarenheter och kunskap för dig som är intresserad av eller arbetar med arbetsmiljö eller företagshälsovård.

I en resonerande ton där fakta varvas med trend och omvärldsspaning kring aktuella ämnen hoppas vi få fokus på kunskap kring det breda och djupa området arbetsmiljö. Intressanta gäster ger perspektiv.

Podden leds av två erfarna arbetsmiljö-specialister och är en oberoende ideell podd producerad av Storstad mediaproduktion i Stockholm. Sponsor är HPI, health profile institute. Varje avsnitt är ca 30 minuter och avslutas med trend och omvärldsspaning.


Stefan Persson under 25 år ansvarig för Scanias företagshälsa och globala HSE-funktion. Ordförande i branschföreningen Sveriges företagshälsor samt marknads och utvecklingschef inom Avonova. I dag aktiv i sin egen verksamhet Health Innovations Sweden med stöd till ledningsgrupper och utbildning av chefer och skyddsombud.


Stefan orienterar

Robert Persson- Asplund, Psykolog och organisationskonsult, Phd , Forskare vid Linköpings universitet, Chefspsykolog vid Avonova företagshälsa. Disputerade våren 2021 med avhandlingen "Learning how to recover from stress-related disorders via internetbased interventions".


Robert

Avsnitt


Avsnitt 8

"HR och hälsa - ett verksamhetsnära HR-stöd är en förutsättning i dagens organisationer"
Avsnitt 7

"Den kreativa arbetsplatsen kräver flexibilitet och tydligt ledarskap"

Distansarbetets utmaningar är många - lyssna på Aram Seddigh. Arbetsplats-strateg, psykolog och organisationskonsult, Ph.D.

Robert och Stefan spanar på det föränderliga arbetslivet, distansarbetets polarisering, jobba längre och må bra, hur går det ihop samt en ny uppdaterad hälsoekonomi som visar att motiverade medarbetare ger större utväxling och produktivitetsökning än man trott.
Avsnitt 6

"Ohälsonärvaron är en större kostnad än sjukfrånvaron i de flesta organisationer"

Vi möter arbetshälsoekonomen Mikael Renberg och pratar om insatser och effekter i hälso och arbetsmiljöarbetet.

Stefan och Robert spanar även på:

  • Den nya Visselblåsarlagen som har stort arbetsmiljöfokus, en tillgång eller belastning

  • Skydds och arbetsmiljöombudet, en viktig resurs som håller på att försvinna. Det saknas 100.000 skyddsombud i dag.
Avsnitt 5

"Vi pratar om en månadslön per år i kostnader kring en person med nedsatt fysisk kapacitet"

Gunnar Andersson är en av hälsoutvecklingens verkliga seniorer och pappa till bl a Hälsoprofilbedömningen. I detta avsnitt resoneras det kring hälsoprofilens historia och tillkomst men även alla de moderna forskningsprojekt som Gunnar är engagerad i tillsammans med bl a GIH och Karolinska.

Det spanas också på:

  • hälsohets, ledarskap och arbetsmiljö

  • värdet av sensorer och mätverktyg kring hälsa

  • varför hoppar arbetsgivare över den viktiga introduktionen?
Avsnitt 4

"När något allvarligt händer t ex en allvarlig olycka då är det plötsligt en styrelsefråga men det är ett väldigt reaktivt förhållningssätt"

Caroline Lornudd är gäst. Caroline är psykolog och ledarskapsforskare. Delar av hennes forskning är inriktad på betydelsen av en ansvarsfull och engagerad styrelse i arbetet med hälsa och arbetsmiljö.

I avsnittet spanas även på hur HR-rollen har förutsättningar och kompetens att hantera "hela arbetsmiljöfrågan" samt hur svårt det är att få ner antalet dödsfall i arbetslivet.
Avsnitt 3

"Uthållighet och ägarskapet bland linjechefer ända upp till VD är helt avgörande för framgång"

Avsnitt 3 har Thomas Karlsson f d produktionsdirektör vid Scania som gäst. Med ett äkta engagemang var Thomas en av de drivande när Scania utvecklade sambandet mellan en solid värdegrund, metoder och ett starkt långsiktigt resultat.
Avsnitt 2

"Det sociala kapitalet definierar organisationens förmåga att upptäcka risker"

Avsnitt 2 har professor Hanne Bertelsen från Copenhagen universitet som gäst. Hanne är bla den som utvecklat enkätverktyget Copsoq med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Avsnitt 1

"Företagshälsovården är en kunskapsbransch"

Avsnitt 1 är ett resonerande om vad arbetsmiljö är mellan Stefan och Robert. Erfarenheter och utmaningar. Innehåll och tankar om de 6 första poddavsnitten.