logo-pic
Arbetsmiljö - Företagshälsovård - Säkerhet

Hur Health Innovations kan hjälpa er


Med stor erfarenhet av strategiskt och operativt hälso- och arbetsmiljöarbete hjälper vi företag och organisationer att bli högpresterande. Utgångspunkten är en praktisk plattform med relevanta metoder för att maximera effekt och skapa mätbara resultat. Fokus ligger på proaktiva åtgärder för såväl individ som organisation. Ledord är integration i linjearbetet med tydliga roller och ansvar för ledning, medarbetare och fack. Det handlar om att få saker att hända och inte fastna i teoretiska och abstrakta modeller. Det låter enkelt men är ofta så svårt.

Områden


  • Nulägesanalys: Var befinner vi oss? Vart vill vi?

  • Beskriva vägen fram, relevanta metoder och support för att nå det av er önskade läget

  • Ständiga förbättringar: hur utvecklar vi normalläget och standardiserar hälso- och arbetsmiljöarbetet?

  • Lönsamhetsgenerator: nyckeltal att följa för att utveckla arbetsprestation, produktivitet och kvalitet

  • Utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer, medarbetare och skyddsombud

  • Mätning av insatser och effekter

  • Benchmarking mellan företag

  • Sparring och utbildning av ledningsgruppen med syfte att maximera hållbarhet i organisationen

  • Social neurovetenskap, högpresterande team och KASAM (känsla av sammanhang): vilka är nycklarna? Drivkrafter?

  • Upphandling och utvärdering av företagshälsovård

Om Health Innovations


Drivs som ett virtuellt nätverk med ett antal kompetenser som kompletterar varandra. Den gemensamma nämnaren är erfarenhet av och ett stort intresse för hälso-och arbetsmiljöfrågor.

Jag som driver företaget heter Stefan Persson och har jobbat i olika positioner nära den här typen av frågor i många år.

1985 - 2013

Ansvarig för Scanias friskvårdsfunktion, företagshälsa och de sista 10 åren som vice president global SHE dvs Safety, Health & Environment- operation och development mot hela den internationella Scaniaverksamheten med 45000 medarbetare.

2006 - 2012

i styrelsen för Sveriges företagshälsor med 4 år som styrelseordförande.

2013 - 2014

Konsult och uppstart med Health Innovation med uppdrag mot ett antal globala industriföretag.

2015 - juni 2020

Chef för affärsutveckling och marknad i Avonova Hälsa som är Sveriges näst största aktör inom företagshälsovård med 700 medarbetare och mer än 7000 företag och offentliga verksamheter som kunder. Under denna period även VD för Avonovas dotterbolag Avonova Active AB där de promotiva livsstilsmetoderna samlades och marknadsfördes.

Kontakt